Services

Rozliczanie podatników w zakresie:

  • Zryczałtowanego podatku dochodowego.
  • Podatkowej książki przychodów i rozchodów.
  • Pełnej księgowości/ Ksiąg Handlowych.
  • Prowadzenie spraw pracowniczych z zakresu podatku dochodowego i ZUS.

Pomożemy również w wypełnieniu formularzy oraz sprawozdań wymaganych prawem do instytucji państwowych takich jak:

  • GUS
  • NBP
  • ZUS
  • INSPEKTORAT ŚRODOWISKA – rozliczanie opłat paliwowych

Świadczymy także usługi w zakresie sprawozdawczości i raportów dla banków oraz właścicieli obsługiwanych firm w języku polskim i angielskim.