Zmiany VAT 2013

W dniu 18 grudnia zostało opublikowane bardzo ważne i z dawna oczekiwanie rozporządzenie Ministra Finansów – zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u 2012r. poz. 1428).Są to bardzo istotne przepisy.1 stycznia 2013r.

  • Zawieszenie prawa do ujęcia w koszty niezapłaconych faktur (zmiana w podatkach CIT i PIT), wprowadzona ustawą deregulacyjną.
  • Ulga na złe długi po 150 dniach, sankcja 30% naliczonego VAT, wprowadzona ustawą deregulacyjną.
  • Zniesienie warunku 90 dni w metodzie kasowej, wprowadzone ustawą deregulacyjną.
  • Obowiązek podatkowy WDT do 15 dnia następnego miesiąca lub w dacie faktury, wprowadzony ustawą deregulacyjną.
  • Faktury uproszczone do 450 PLN lub 100 EUR, wprowadzane rozporządzeniem MF.
  • Uproszczenie fakturowania przez nabywcę, wprowadzane rozporządzeniem MF.
  • Fakturowanie zbiorcze do wielu wydań, wprowadzane rozporządzeniem MF.
  • Nowe nazwy faktur VAT (faktura, metoda kasowa, faktura marża, samofakturowanie), wprowadzane rozporządzeniem MF.
  • Kontrola biznesowa procesów fakturowania, wprowadzane rozporządzeniem MF.
  • Nowe wzory deklaracji podatkowych, wprowadzane rozporządzeniem MF.

Będzie ciekawie.

Tags: vat, 2013, zmiany